tel.: 02/50 200 200 | e-mail: jaga@jaga.sk
Základné údaje o časopise
Periodicita: 8-krát ročne + špeciál
Cena: 2,60 €
Ročník: 23.
Náklad: 8 000 výtlačkov
Rozsah: 80 až 136 strán
Formát: 230 × 300 mm

Časopis ASB prináša aktuálne informácie zo sféry architektúry, stavebného developmentu a pozemných stavieb. Čitateľ tu nájde analýzy horúcich tém, informácie o pripravovaných projektoch, o nových zaujímavých realizáciách, profily známych osobností i aktuálne trendy v stavebných konštrukciách a materiáloch.

 

Stavebné materiály

Zameranie: materiály, konštrukcie
Periodicita: 6-krát ročne
Predajná cena: 2,30 €

TZB Haustechnik

Zameranie: technické zariadenia budov
Periodicita: 5-krát ročne
Predajná cena: 2,29 €

Správa budov

Zameranie: obnova bytových domov
Periodicita: 4-krát ročne
Predajná cena: 2,29 €

Inžinierske stavby

Zameranie: inžinierske stavby
Periodicita: 6-krát ročne
Predajná cena: 2,29 €